Ενημέρωση για μετρήσεις Νοεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στις κατηγορίες:

 • Κ12 (2009-2010)
 • Κ10 (2011-2012)
 • Κ8 (2013-2014)
 • Κ6 (2015)

Συγκεκριμένα, θα καταγραφούν οι προσωπικές επιδόσεις σε αγωνίσματα του στίβου σχετικά με την ταχύτητα, την αντοχή, την αλτική & ριπτική ικανότητα.

1. Αγωνιστικές επιδόσεις

 • Κ12 (2009-2010): 50μ – 800μ – άλμα σε μήκος – vortex
 • Κ10 (2011-2012): 50Μ – 600μ (2011) 400μ (2012) – άλμα σε μήκος
  – vortex (2011) μπαλάκι (2012)
 • Κ8 (2013) 40μ, άλμα σε μήκος, μπαλάκι (2014) 30μ, άλμα χωρίς φόρα, μπαλάκι
 • Κ6 (2015) 30μ, άλμα χωρίς φόρα, μπαλάκι

Επίσης, θα γίνει καταγραφή δεικτών φυσικής κατάστασης μέσω τεστ.

2. Δείκτες φυσικής κατάστασης

 • Άλμα χωρίς φόρα (ισχύς κάτω άκρων)
 • Ρίψη μπάλας (Δύναμη κορμού)
 • Παλίνδρομο τρέξιμο (Αντοχή)
 • Sit and reach (ευλυγισία)

Η αγωνιστική επίδοση είναι συνυφασμένη και με την σωστή τεχνική εκτέλεσης που βελτιώνεται με την προπονητική διαδικασία, ενώ οι δείκτες φυσικής κατάστασης ανιχνεύουν τις γενικές ικανότητες.

Σημειώνεται ότι στις ηλικίες αυτές οι μικροί αθλητές γνωρίζουν όλα τα αγωνίσματα του στίβου και οι στόχοι είναι να μυηθούν στον κλασικό αθλητισμό,στη δημιουργία θετικών συναισθημάτων και στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων τους!!!

3. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά

 • Ύψος
 • Βάρος
 • Άνοιγμα χεριών κ.α
print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *