ΤΕΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΕΓΑΣ / ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΪ

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ

09:00

50μ. ΜΙΝΙ Κ (155)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚ Β΄(18)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ Κ (90)  ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ  ΠΠ Α΄(2)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Β΄ (17)

09:40

50μ. ΜΙΝΙ Α (105)

   

09:50

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ Α (64)

 

10:10

60μ. ΠΠ Β΄(146)

   

10:30

   

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Β΄ (16)

10:45

60μ. ΠΚ Β΄ (298)

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β΄ (113)

 

11:00

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠ Β΄-ΠΠΑ΄(15)

 

11:20

 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ  ΠΚ Α΄ (10)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α΄(17)

11:45

60μ. ΠΠ Α΄ (69)

   

12:10

60μ. ΠΚ Α΄(112)

   

12:15

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β΄ (74)

 

12:30

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚΑ’ (24)

 

12:40

60μ. Εμπόδια ΠΚΒ’ (19)

   

12:45

   

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Α’ (25)

12:50

60μ. Εμπόδια ΠΠΒ’ (4)

   

12:55

60μ. Εμπόδια ΠΚΑ’ (18)

   

13:05

60μ. Εμπόδια ΠΠΑ’ (16)

   

13:15

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ’ (33)

 

13:20

150 ΠΠΑ’  (46)

   

12:20

     

13:40

150 ΠΚΑ’ (81)

   

14:15

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ’ (37)