Προπονητική Ημερίδα Κλειστού Στίβου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προπονητική Ημερίδα Κλειστού Στίβου ΠΠ-ΠΚ Α’ / ΠΠ-ΠΚ Β’ και ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, 
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Η Προπονητική Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018 στο Κλειστό Προπονητήριο του ΣΕΓΑΣ στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :2003-04 ΠΠΑ-ΠΚΑ 2005-06 ΠΠΒ-ΠΚΒ 2007-08 ΜΙΝΙ Α -ΜΙΝΙ Κ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ :Μία (1) ώρα πριν την έναρξη με την κάρτα αθλητή.