ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2019-2020

Κ6 (2015) ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 17:00-18:00 &ΣΑ 10:00-11:00
Κ8 (2013-14) & 2012 ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 17:00-18:00 &ΣΑ 10:00-11:00
Κ10 (2011-12) & 2010 ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 18:00-19:00 & ΣΑ 10:00-11:00
Κ12 (2009-10) ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 19:00-20:00 & ΣΑ 11:00-12:00
Κ14 (2007-08) ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 19:00-20:30 & ΣΑ 11:00-12:30
Κ16 (2005-06) & Κ18 (2003-04) ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ 19:00-20:30
& (16:30-18:00) ΣΑ 11:00-12:30
Οι προπονήσεις του Σαββάτου γίνονται σε υπαίθριο χώρο.