ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α.

Η λειτουργία όλων των τμημάτων στίβου του συλλόγου μας έχει προσωρινά ανασταλεί! Η ενημέρωση έγινε με αποστολή sms!
Νομίζουμε ότι όλοι είστε ενήμεροι για τα μέτρα προφύλαξης (κανόνες ατομικής υγιεινής, κ.α.) που πρέπει να τηρούνται!
Όμοια, για τη λήψη μέτρων στους χώρους άθλησης (απολύμανση χώρων, αντικειμένων κ.α.)!
Επίσης, για τη σύσταση αποφυγής συμμετοχής σε δραστηριότητες αν έχουμε συμπτώματα ασθένειας!
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χαθεί το μέτρο, αλλά κάθε ενέργεια μας να είναι συνετή, υπεύθυνη & αποτελεσματική
(π.χ περιορισμένος αριθμός ασκούμενων, αποφυγή επαφών, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης κ.α.)!
Σας παραθέτουμε απόσπασμα από την απόφαση της Γ.Γ.Α. όσον αφορά στη χρήση αθλητικών χώρων που κινείται στην ίδια κατεύθυνση & θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις!

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α.

«Αποφασίζουμε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, από 10.3.2020 έως και 24.3.2020, όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, για ατομικά και ομαδικά αθλήματα, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται συνολικά περισσότερα από εξήντα (60) άτομα, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Απαγορεύεται η παρουσία κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις (επίσημοι αγώνες και προπονήσεις), που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο των αθλητικών υποδομών της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα, από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Σε κάθε περίπτωση, οι κατά τόπους διοικήσεις ή οι φορείς διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων δύνανται να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία αυτών, εάν υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. απολύμανση).

print