ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Εσωτερικοί αγώνες σήμερα …..Ευκαιρία για αγωνιστική δράση για όλα τα παιδιά. Από τους μικρούς αθλητές-τριες των κατηγοριών Κ8 -Κ10 , αλλά και τους μεγαλύτερους Κ12 & Κ14. Μετρήθηκαν οι αγωνιστικές επιδόσεις τους σε Ταχύτητα , Αντοχή, Ρίψη & Μήκος , αλλά κυρίως απόλαυσαν τη συμμετοχή στους αγώνες . Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στη διάρκεια των προπονήσεων έγιναν τα τεστ φυσικής κατάστασης (άλμα χωρίς φόρα, παλίνδρομο αντοχής κ.α) . Οι αγωνιστικές επιδόσεις και οι μετρήσεις από τα τεστ φυσικής κατάστασης θα καταγραφούν στο δίπλωμα με τίτλο “οι επιδόσεις μου” που θα δοθεί ατομικά σε όλους !

print