Επανέναρξη προπονήσεων 01/06

Έναρξη προπονήσεων από Δευτέρα 1 Ιουνίου για τα τμήματα Κ14 – Κ16 & Κ18.

Για όλα τα παιδιά με έτος γέννησης 2007 & μεγαλύτερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ιατρικής βεβαίωσης και η συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού.

Για να εξασφαλίσετε την ιατρική βεβαίωση απαιτείται:

1. Συμπληρωμένο το Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού Αθλητή – Ιατρικό απόρρητο το οποίο θα παραδώσετε στον ιατρό πριν τη χορήγηση της ιατρικής βεβαίωσης.

2. Ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από γενικό ιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο ή πνευμονολόγο. Ειδικά για τα παιδιά μικρότερα των 14 ετών μπορεί να είναι και παιδίατρος.

3. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται πριν την είσοδο στο στάδιο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο της Γ.Γ.Α. θα βρείτε το έντυπο του ιατρικού ιστορικού αθλητή – αθλήτριας, το έντυπο αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού καθώς και το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης που θα πρέπει να συμπληρωθούν.

Επίσης οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής Γ.Γ.Α. περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους.

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *