Για την έκδοση δελτίου αθλητή-τριας Σ.Ε.Γ.Α.Σ  χρειάζονται :

  • Κάθε παιδί άνω των έξι  (6) ετών μπορεί να βγάλει δελτίο αθλητή-τριας .

Χρειάζονται :

  1. Πιστοποιητικό γέννησης με ταυτοπροσωπία ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  2. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
  3. Χρηματικό ποσό 10 ευρώ που κατατίθεται από το σύλλογο σε λογαριασμό της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ  Αθηνών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

  • Για την συμμετοχή των παιδιών στην προπονητική  διαδικασία είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση.
  • Για την ασφαλέστερη συμμετοχή στις προπονήσεις σημαντικός είναι ο καρδιολογικός  έλεγχος  και  ειδικά σε περίπτωση που δεν έχει ξαναγίνει.
  • Για παιδιά που έχουν δελτίο αθλητή Σ.Ε.Γ.Α.Σ για την συμμετοχή τους σε αγώνες και προπονήσεις  είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ο καρδιολογικός έλεγχος και η σφραγίδα στην κάρτα Υγείας Αθλητή από τον καρδιολόγο . (Η κάρτα Υγείας  Αθλητή  θα δοθεί από τον σύλλογο ,είναι προσωπικό έγγραφο ,παραμένει στην κατοχή του  αθλητή και ισχύει για ένα (1) έτος.

Για τον καρδιολογικό έλεγχο ο σύλλογος  μας  συνεργάζεται με  ιατρικά κέντρα της περιοχής του Γαλατσίου.