Εγγραφή του συλλόγου στο μητρώο της Γ.Γ.Α.

Ο σύλλογος ήδη από τις 13-11-2020 ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αθλητικών φορέων της Γ.Γ.Α. ανάμεσα στους πρώτους πανελλαδικά!
Η εγγραφή αφορά την τήρηση όλων των απαραίτητων αυστηρών προϋποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία όπως αυτές ορίζονται από την τελευταία αθλητική νομοθεσία!

 

print