Τι να προσέχετε στη ρίψη με μπαλάκι έχοντας πάρει πλήρη φόρα:

  • Ξεκινήστε την εξάσκηση παίρνοντας φόρα με λίγα βήματα.
  • Σταδιακά προσθέτετε βήματα στη φορά που παίρνετε.
  • Αν ρίχνετε λιγότερα μέτρα με πλήρη φορά απ’ ό,τι χωρίς φορά, μην απογοητεύεστε. Χρειάζεστε λίγη παραπάνω εξάσκηση, ώστε να συνδέσετε τη φορά με την τελική κίνηση ρίψης και τότε θα δείτε το μπαλάκι να ταξιδεύει μακρύτερα!
Πριν εκτελέσετε βολή, θυμηθείτε να ελέγχετε ώστε να μη βρίσκεται κανένας μέσα στον τομέα ρίψης !!!